DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

Band?i ju? w DT
wtorek, 19 kwietnia 2011 00:00

Nast?pny zag?odzony dalmaty?czyk trafi? pod nasz? opiek?. Band?i zosta? zabrany z zamkni?tego mieszkania przez okno. Nikt si? nim nie zajmowa?. Serdecznie dzi?kujemy Paw?owi z Vivy za sprawnie i b?yskawicznie przeprowadzon? interwencj?.

Wielokrotnie by? zostawiany na d?ugi czas. Dokarmia?a go s?siadka (jak uda?o si? jej wrzuci? co? do jedzenia). Pies jest wychudzony i przestraszony. Aktualnie jest w hoteliku dla psw. Wi?cej informacji o psiaku w weekend.

18/04/2011

Dzi?ki pomocy Paw?a z Vivy Band?i przeszed? badania i zosta? zachipowany.

Aktualnie jest ju? w domu tymczasowym. Jest troch? zal?kniony. Nigdy nie przebywa? w sforze psw, wi?c ma lekkie problemy z aklimatyzacj?. Z dnia na dzie? jest lepiej. Jest bardzo wychudzony. Dostaje teraz wysokoenergetyczn? karm?, ?eby nabra? troch? masy. Jest ?agodny i przyjacielsko nastawiony do ludzi. ?adnie chodzi na smyczy.

Raz jeszcze serdecznie dzi?kujemy za pomoc Vivie.

Interwencja

23/04/2011

Band?i w nowym DT.


 

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl