DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

KIKI

Imi?: Kiki
Wiek: ok. 6 lat
Miejsce: hotelik
Status: przygotowywana do adopcji

W niedziel?, 30 marca Kiki trafi?a pod nasz? opiek?.
By?a bardzo pobudzona, nakr?cona....
Sunia jest jednym wielkim k??bowiskiem l?kw. Jej zachowanie pozwala nam przypuszcza?, ?e dotychczasowe ?ycie sp?dzi?a na ?a?cuchu.
Kiki zupe?nie nie zna ?ycia w mie?cie, w mieszkaniu. Przed klatk? schodow? sta?a jak wryta i nie chcia?a do niej wchodzi?. Schody wywo?a?y w niej atak paniki, tak samo jak kafelki na pod?odze. Winda - to dla niej istny koszmar. Za nic nie chcia?a do niej wej??, rozp?aszcza?a si? na pod?odze, dysz?c z nerww. Serce wali?o jej jak m?otem. Kiedy w ko?cu uda?o nam si? dotrze? domieszkania sytuacja si? powtrzy?a. Sunia nie chcia?a wej?? do mieszkania, na pod?og?. Sta?a na przykurczonych ?apach i si? trz?s?a.... Podczas pobytu w mieszkaniu nie uspokoi?a si? ani na chwil?. Mimo stresu, podr?y nie spocz??a ani na sekund?.
Dla jej dobra, na razie suni? przenios?y?my do naszego hoteliku, ?eby stopniowo oswaja?a si? z miejskim ?yciem. W hoteliku te? nie chcia?a wej?? do pomieszczenia...
Kiki jest chudzink?, ma kane na ko?cwce ogona.
Kiki jest suni?, przed ktr? jeszcze d?uga droga do normalno?ci. B?dziemy robi? wszystko ?eby oszcz?dzi? jej stresu i stopniowo przyzwyczaja? do ?ycia w rodzinie. Sunia do ludzi jest bardzo przyjacielska. Lubi si? przytula?, chce by? g?askana.

Walka o Kiki rozpocz?ta. Bardzo prosimy o wsparcie i pomoc w utrzymaniu niuni w hoteliku. Ka?dy grosz jest dla nas na wag? z?ota.

05/04/2014

Kiki ca?ym swoim psim sercem kocha cz?owieka. Gdyby tylko mog?a ca?y czas siedzia?aby w niego wtulona.
Nadstawia si? do g?askania i przytulania. Sunia niestety nie zgadza si? z psami. Na razie nie mo?na jej po??czy? z ?adnym innym psiakiem
Szukamy dla Kiki domu z ogrodem, ?eby nie musia?a je?dzi? wind?, domu w spokojnej okolicy, gdzie sunia odnajdzie harmoni?.

12/04/2014

Kiki jest bardzo chora
W sobot? wymiotowa?a i mia?a ostr? biegunk?. Pan Rafa? zabra? j? natychmiast do lecznicy. Tam podano suni kroplwki, antybiotyk. Pobrano krew. Po powrocie stan Kiki poprawi? si?, wymioty usta?y. Zjad?a misk? jedzenia. Wieczorem podano drug? kroplwk?. Dzi? sunia mia?a wizyt? kontroln?. Wyniki krwi w zasadzie w normie, ale leukocyty bardzo podwy?szone. Nasze lekarki podejrzewaj? krwotoczne zapalenie jelit. W tyle g?owy ko?acze si? jeszcze ropomacicze (ale nie ma innych objaww). Dzi? podczas badania kontrolnego jednak skierowano nas na usg. B?yskawicznie pojachali?my do ca?odobowej kliniki. Przeprowadzono badanie. Ca?e szcz??cie ropomacicze wykluczono. Nie stwierdzono te? ?adnych guzw. Ma stan zapalny uk?adu pokarmowego. Jutro kolejna diagnostyka. Biegunka ca?y czas si? utrzymuje. Kiki schud?a jeszcze bardziej wa?y teraz 17 kg

Walczymy.....

01/07/2014

Po wyleczeniu ci??kiego zapalenia jelit na pocz?tku czerwca Kiki pojecha?a do trenera by uczy? si? ?ycia w normalnym domu i pokona? swoje strachy. U Pana Mirka sunia nauczy?a si? chodzi? po pod?ogach (zarwno drewnianych jaki i po p?ytkach). Dzi?ki treningom rwnie? schody nie s? ju? takie straszne. Na pocz?tku lipca sunia zamieszka?a w domu tymczasowym, ktry by? mo?e docelowo stanie si? jej domem sta?ym. Sunia jest tam kochana. Nie brakuje r?k do g?askania, co dla Kiki jest najwa?niejsze. Nowa rodzina nadal pracuje z Kiki, by ca?kowicie wyp?dzi? jej strachy. S? w sta?ym kontakcie z Panem Mirkiem i stosuj? si? do jego wskazwek. Z ca?ych si? trzymamy kciuki za Kikulk?.

08/11/2014

Pod koniec wakacji Kiki zamieszka?a w owym domu. Powodzenia male?ka!

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl