DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

MELAN?

Imi?: Melan?
Wiek: ok. 3 lata
Miejsce: DT
Status: przygotowywana do adopcji

Opis ze strony schroniska:


MELAN? jest oko?o 3-letni?, ma?? suczk? o niebanalnej urodzie wygl?da jak miniaturowy dalmaty?czyk, a do tego ma dwubarwne t?czwki. Do schroniska trafi?a jako bezpa?ska w styczniu 2014 roku. Melan? jest u nas krtko i jeszcze nie do ko?ca si? otworzy?a, jednak mo?na stwierdzi?, ?e posiada spokojne i ?agodne usposobienie oraz pogodn? natur?, lecz na zabawowe odruchy trzeba b?dzie jeszcze troch? poczeka?. Suczka rozpogadza si? w kontakcie z cz?owiekiem, bardzo domaga si? jego zainteresowania i towarzystwa. Kiedy biega bez smyczy, po?wi?ca troch? czasu na zapoznanie si? z otoczeniem, ale cz?sto kontroluje gdzie jest opiekun i wraca do niego w celu wymuszenia chwili pieszczot. Szybko nabiera zaufania i przywi?zuje si? do ludzi. Cz?owiek jest dla niej wielkim oparciem w radzeniu sobie ze stresem zwi?zanym z nowymi sytuacjami, przysz?y opiekun powinien po?wi?ci? czas na wzmocnienie u niej pewno?ci siebie i samodzielno?ci. T? rozkoszn? psin? polecamy rodzinom ze starszymi (nastoletnimi) dzie?mi, dobrze b?dzie si? czu?a tak?e u par oraz singli. Przynajmniej na pocz?tku Melan? b?dzie potrzebowa?a przewidywalno?ci oraz spokojnej atmosfery, w ktrej nabierze poczucia bezpiecze?stwa. Przy sta?ym opiekunie psina poka?e du?o swoich walorw, ju? zapowiada si? na kochanego i wiernego przyjaciela. Zdj?cia: Ewa ?ukaszewska.

16/03/2014

Nasza cudna minidalmisia pozdrawia z domku tymczasowego. Norrisowy Kuba zabra? male?k? w poniedzia?ek ze schroniska. Sunieczka by?a k??buszkiem nerww... Ba?a si? wyj?? za mury schroniska. Teraz jest ju? w domu tymczasowym pod troskliw? opiek? Ani. Melu?ka jest na razie zamkni?ta i wycofana, ale z ka?dym dniem jest lepiej. Chcia?aby mie? cz?owieka na wy??czno??.

12/04/2014

Dla Mela?ki nadal szukamy kochaj?cego domu. Sunia jest miniaturowa, waga ok. 10 kg, 30 cm w k??bie. W tym ma?y cia?ku jest olbrzymie serce, ktre bije dla cz?owieka. Melka jest w cz?owieka zapatrzona jak w obrazek. Towarzyszy mu wsz?dzie - podczas mycia z?bw, gotowania, jedzenia, spania.... Ta jej mi?o?? jest ?lepa. Mela nie lubi konkurencji. Szukamy dla suni odpowiedzialnego domu bez innych zwierz?t, w ktrym rodzina nauczy j?, ?e nie musi walczy? o wzgl?dy cz?owieka, poka?e ?e mo?na psa trzyma? rwnie? na dystans i nie b?dzie oznacza?o to odtr?cenia. Melcia jest suni? bardzo niepewn? siebie i potrzebuje wsparcia by sta? si? radosnym i pe?nym ?ycia urwisem.

01/07/2014

Na pocz?tku maja nasza mini dalmisia pojecha?a do nowego domu. Rodzina zwariowa?a na jej puncie. Mela?ka jest oczkiem w g?owie - rozpieszczana i kochana.

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl