DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

BACHUS

Imi?: BACHUS
Wiek: ok. 5 lat
Miejsce: hotelik
Status: gotowy do adopcji

***G?UCHY***

Bachus ma ok 5-6 lat. Trafi? pod nasz? opiek? na pocz?tku lutego. Jest g?uchy. Mieszka obecnie w hoteliku. Jest wykastrowany, zaszczepiony i zaczipowany - gotowy do adopcji.
Jest psem przyjacielskim i towarzyskim. W hoteliku zakolegowa? si? z innym naszym podopiecznym - Pikselem. Generalnie dogaduje si? z innymi psami, jednak z racji swojej g?uchoty nie zawsze potrafi odczyta? sygna?y wysy?ane przez inne psy i czasami na tym tle mo?e doj?? do k?tni. Dobrze by by?o gdyby zamieszka? w domu z ugodow? suczk?, ktra pomaga?aby mu w codziennym ?yciu.

18/10/2015

Kilka dni temu musia?y?my przenie?? Bachusa do hoteliku. Nie mg? ju? d?u?ej mieszka? w swoim domu tymczasowym. Bachus zacz?? bardzo broni? swoich opiekunw, bywa?o ?e reagowa? agresywnie na znajomych przychodz?cych do domu. Brak do?wiadczenia i przeoczenie pierwszych sygna?w spowodowa?y, ?e dom tymczasowy przesta? sobie radzi? z temperamentem Bachusa. Podj??y?my decyzj?, ?e dla dobra psa trzeba go przenie??. Docelowo Bachus zamieszka i przejdzie szkolenie u Pana Mirka (ktry pomaga? nam ju? przy Kiki i Pesto). W tej chwili ch?opak zamieszka? w hoteliku w Siekierczynie, gdzie przeszed? kompleksowe badania. Niestety powrci?y problemy z uszami. Bachus bardzo cierpia?, tar? i klekota? g?ow?. Do hoteliku przyjecha?a Pani wet i w znieczuleniu porz?dnie oczy?ci?a uszy, pobra?a prbki do bada? oraz krew. Mamy ju? wyniki:

"przysz?y wyniki wymazu - wyros?a bakteria z rodziny Enterococcus. I jeszcze dro?d?aki z rodzaju Malasezzia ale to raczej wtrnie. Niestety jest na tyle z?o?liwa ?e jest oporna na wi?kszo?? antybiotykw (w za??czniku jest antybiogram). Zostaj? tylko dwa: florfenikol i erytromycyna. Florfenikol jest zatwierdzony do obrotu tylko dla drobiu i jest w formie preparatu doustnego (p?ynu dodawanego do wody) i injekcji domi??niowej. Nie ma policzonych dawek dla psa wi?c my?l? ?e nie ryzykowa?abym z nim, zacz??abym od erytromycyny. Je?li chodzi o tabletki to mamy do dyspozycji tylko ludzkie - musia?by bra? 2 tabletki rano i dwie wieczorem przez min. 8 dni, ewentualnie przed?u?y? kuracj? o jeszcze 8 dni. Ma?? ludzka jest bardzo ma?a wi?c proponowa?abym preparat Nemast, w ktrym jest erytromycyna. Jest to wprawdzie ma?? dowymieniowa dla krw ale one ?wietnie si? sprawdzaj? jako leki do uszu dla psw (mam to prze?wiczone) i dodatkowo st??enie jest du?o wi?ksze i ma?? jest te? du?o ta?sza. Ewentualnie jeszcze jak?? ma?? przeciwgrzybicz? (bo nie ma takich w po??czeniu z erytromycyn?)."

Wiemy ju? co "mieszka" w uszach i ju? wdro?ono leczenie. Wyniki krwi wysz?y w porz?dku - jedynie poziom wapnia i fosforu odbiega od normy, ale zmieni?y?my Bachusowi karm? na MERA DOG High Premium Pure Salmon & Rice dzi?ki ktrej mamy nadziej? przywrci? te wska?niki do normy.

Teraz leczymy Bachusa i czekamy na miejsce u naszego trenera by jak najszybciej okie?zna? ch?opaka i znale?? mu nowy dom. Po kilku dniach w hoteliku jest ju? znacz?ca poprawa w zachowaniu Bachusa. Jest przyja?nie nastawiony do ludzi. Daje si? normalnie g?aska?, czy?ci? sobie uszy. Podejrzewamy, ?e jego wcze?niejsze zachowanie mog?o by? spowodowane blem uszu. Walczymy dalej i prosimy o wsparcie dla Bachusa.

06/02/2016

Bachus jest ju? zupe?nie zrwnowa?onym i przyjaznym psem. Wystarczy?o kilkana?cie tygodni normalnego i przewidywalnego ?ycia, ?eby psiak wyluzowa?. Uszy s? w dobrym stanie. Nie ma nawrotw choroby. Trzeba oczywi?cie dba? o nie normalnie i co jaki? czas przeprowadza? czyszczenie oglnie dost?pnymi ?rodkami. Bachus je delikatn? karm? jagni?cin? z ry?em. Bardzo dobrze mu s?u?y.

Bachus poleca si? do adopcji... Mo?e i on b?dzie mia? w ko?cu szcz??cie jak jego Brat Gordo, ktry od ?wi?t cieszy si? swoim domem...

20/04/2016

Do naszego Bachusa w ko?cu u?miechn??o si? szcz??cie :)

Ch?opak znalaz? swoj? bezpieczn? przysta?. Zamieszka? w cudownej rodzinie. Powodzenia kochani!

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl