DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

DALMI

Dalmi, 2,5 letnia sunia. Darmozjad, ktry nie nadaje si? do domu, gdy? ca?e ?ycie sp?dzi?a na dworze. Taki opis us?ysza?y?my od by?ego w?a?ciciela.

Dalmaci anio? chyba czuwa? nad suni? i znalaz?a si? fajna rodzina z Warszawy, ktra chcia?a j? adoptowa?. Zacz??o si? nerwowe poszukiwanie kogo?, kto by nam pomg? wyci?gn?? j? od w?a?ciciela. Po kilkudniowych nerwach pomog?a nam Aneta z SOS dla Zwierz?t (dzi?ki wielkie). Odebra?a suni? i przekaza?a mi j? wczoraj w Katowicach, sk?d szcz??liwie dojecha?y?my do Warszawy, gdzie czeka?a na nas Pani Ma?gosia ?eby zabra? Dalmi do domu.

Sunia mieszka?a w "luksusowym" apartamencie - klatka/kojec metr na metr na betonie. W?a?ciciel nie wiedzia? jak otwiera si? skobel klatki (wida? jak cz?sto sunia by?a wypuszczana). Do jedzenia te? same "frykasy" - nadgni?e ziemniaki i suchy chleb. ?mierdzia?a jakby j? zabrano z podrz?dnego schroniska. Sunia ba?a si? w?asnego cienia. Wszystkie d?wi?ki i ruch wko?o sprawia?y, ?e si? kuli?a. Nie umie chodzi? na smyczy.

Jej ?wiat totalnie si? zmieni?. Mimo wszystko w poci?gu by?a bardzo grzeczna. B?dzie potrzebowa?a troch? czasu, ?eby doj?? do siebie. Mam nadziej?, ?e szybko si? oswoi z normalnym ?yciem.

Zdj?cia z podr?y:

16/09/2011

"Witam
Dalimi zaaklimatyzowa? si? w naszej rodzinie bardzo dobrze, miewa jeszcze l?ki zwi?zane z niektrymi rzeczami, ci??ko jest powiedzie? czy jest to zwi?zane z przesz?o?ci? czy po prostu nie zna pewnych rzeczy. Boi si? wej?? do windy, wsi??? do samochodu itp
Byli?my dzisiaj u weterynarza, zachowywa?a si? bardzo ?adnie, dosta?a ?rodki na odrobaczenie, ponownie zosta? jej za?o?ony ?rodek przeciwko pch?om i kleszczom. W przysz?ym tygodniu b?dzie szczepiona. Po wyj?ciu od lekarza po raz pierwszy sama wesz?a do samochodu
Jest bardzo ?ywa i uwielbia si? bawi? z nami, du?o biega na spacerach.
Tak jak pani mwi?em wcze?niej chwilowo jeszcze mieszkamy z te?ciami, te?? dzisiaj trafi? do szpitala i Dalmi ewidentnie jest poddenerwowana jego nieobecno?ci? w domu, bardzo si? zawsze cieszy jak ktokolwiek z domownikw wraca do domu, wi?c chyba ju? nas pokocha?a

pozdrawiam
Marcin"

********************

Dalmi odesz?a za T?czowy Most...... Przegra?a walk? z chorob?.....

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl