DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

AXA

Imi?: Axa
Wiek: ok. 5 lat
Miejsce: dom tymczasowy
Status: gotowa do adopcji

Axa trafi?a pod nasz? opiek? w po?owie wrze?nia. Zamieszka?a w domu tymczasowym u Ani. Sunia by?a wychudzona, mia?a guzy na listwie i na boku. Po niezb?dnych badaniach sunia przesz?a zabieg sterylizacji i mastektomii. Okaza?o si?, ?e cz??? du?ego guza na listwie to przepuklina, ktra rwnie? zosta?a zoperowana. Wyniki histopatologii okaza?y si? pomy?lne. Guzki nie by?y z?o?liwe.

Ania bardzo troskliwie opiekuje si? Ax?. Sunia ?adnie przybra?a na wadze. Jest przyjazna i grzeczna. W stosunku do ludzi jest uleg?a. Z psami ma rwnie? pozytywne relacje. Axa to sunia, ktra potrzebuje spokojnego domu z ma?? ilo?ci? zwierz?t. W t?umie, ktry jest u Ani sunia jest troch? zagubiona.

Axa jest ca?kowicie gotowa do adopcji jest wysterylizowana, zaszczepiona i zaczipowana.

01.03.2015

Axa zamieszka?a w nowym domu w Warszawie.

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl