DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

Za t?czowym mostem

Zap?acz, kiedy odejdzie,
je?li Ci? serce zaboli,
?e to jeszcze za wcze?nie
cho? mo?e i z Bo?ej woli.

Zap?acz, bo dla p?acz?cych
Niebo bywa ?askawsze,
lecz niech uwierz? wierz?cy,
?e on nie odszed? na zawsze.

Zap?acz, kiedy odejdzie,
uro? ?z? jedn? i drug?,
i - przesta? nim s?o?ce wzejdzie,
bo on nie odszed? na d?ugo.

Potem rozgl?dnij si? w ko?o,
ale nie w gr?; patrz nisko
i - mo?e wystarczy zawo?a?,
on mo?e by? ju? tu blisko...

A je?li kto? mi zarzuci,
?e ?wiat widz? w krzywym lusterku,
to ja powtrz?: on wrci...
Cho? mo?e w innym futerku

/F.J. Klimek/

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl