DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

YOGI

Imi?: Yogi
Wiek: ok. 5 lat
Miejsce: dom tymczasowy
Status: przygotowywany do adopcji

Yogi trafi? pod nasz? opiek? na pocz?tku wrze?nia. Psiaka uratowa?y Dobre Dusze na jednej z bia?ostockich wsi. Psiak b??ka? si? tam ponad dwa tygodnie. Chodzi? od gospodarstwa do gospodarstwa sk?d go przeganiano. W ko?cu psiak trafi? do naszej Marii, ktra udzieli?a mu schronienia i pierwszej pomocy. Po kilku dniach Yogi przyjecha? do Warszawy. Jak zwykle zrobi?y?my podstawowe badania. Niestety okaza?o si?, ?e Yogi ma bardzo wysoki poziom mocznika i kreatyniny. Zacz??a si? walka o psa. Codzienne kilkugodzinne kroplwki, podawanie lekw. Yogi znosi? wszystko bardzo dzielnie. Nad psiakiem na pewno czuwa? dalmaci anio? poniewa? w tym samym czasie do nasze? Fundacji zg?osili si? wspaniali ludzi i zaoferowali Dom Tymczasowy dla Yogiego. Zaopiekowali si? ch?opakiem i dalej kontynuowali leczenie. Yogi zosta? skonsultowany przez dr Nesk? diagnoza niewydolno?? nerek stopnia trzeciego. Pani doktor zaordynowa?a leki, zaleci?a karm? weterynaryjn? dla psw z chorymi nerkami. Yogi dostaje te? suplementy, ktre wspomagaj? prac? nerek rubenal i ipakitine.

Wkrtce psiak przejdzie zabieg kastracji po ktrym b?dzie gotowy do adopcji.

Rodzina, ktra zechce adoptowa? Yogiego musi mie? ?wiadomo??, ?e b?dzie on musia? je?? karm? specjalistyczn? i przyjmowa? leki do ko?ca ?ycia. Trzeba te? b?dzie na bie??co kontrolowa? poziom mocznika i kreatyniny. Na pewno bie??ce wydatki b?d? wy?sze ni? przy zdrowym psie.

Po Yogim nie wida? choroby. Psiak jest radosny i przyjacielski. ?adnie wytrzymuje w domu podczas nieobecno?ci swoich opiekunw. Jest pozytywnie nastawiony do suczek i wi?kszo?ci psw (pod warunkiem, ?e si? do niego nie awanturuj?). Lubi dzieci, ?adnie je?dzi samochodem.

01.03.2015

Do Yogiego u?miechn??o si? szcz??cie. Znalaz? swj w?asny dom. Mimo choroby Yogiego - Dominika i Mateusz (najpierw dali mu dom tymczasowy) zdecydowali si? ch?opaka adoptowa?. Na dobre i na z?e. Yogi nazywa si? teraz Tobi i wiedzie szcz??liwe ?ycie u boku swoich "rodzicw" :)

17/07/2016

Kochany Tobi odszed? za TM :( Pokona? go skr?t ?o??dka.... :(

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl