DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

LORD

Imi?: Lord
Wiek: 11 lat
Miejsce: hotelik
Status: do adopcji

Lord ma 11 lat. Niestety jego ?ycie potoczy?o si? tak, i? z dnia na dzie? sta? si? psem bezdomnym. Kiedy? mia? rodzin? i ciep?y k?t. Lord jest psem spokojnym, u?o?onym i absolutnie niek?opotliwym. Niestety w zwi?zku z dojrza?ym wiekiem trzeba o ch?opaka troch? zadba?. Psiak ma podwy?szone wska?niki w?trobowe. Powinien je?? specjalistyczn? karm? lub dostawa? suplementy. Lordzik ma rwnie? nie?adn? rank? na ?apce, ale z tym ju? walczymy.

Dla Lorda szukamy domu spokojnej staro?ci, gdzie w spokoju, otoczony mi?o?ci? i opiek? b?dzie si? cieszy? ?yciem. Na teraz, na ju? - potrzebujemy domu tymczasowego, ktry zajmie si? Lordem i podreperuje jego zdrwko. Ze swojej strony zapewniamy karm? i opiek? weterynaryjn?.

Pies przebywa aktualnie w hoteliku pod Warszaw?. Potrzebujemy wsparcia na op?acanie jego pobytu i leczenie ch?opaka. Ka?dy grosz jest na wag? z?ota.

12/10/2013

22 wrze?nia Lordzik pojecha? do swojego nowego domku. Ch?opak zamieszka? u Martiny, ktra wspiera?a go jak jeszcze by? pod nasz? opiek?. W nowej rodzinie ma koleg? i kole?ank? i kochaj?cych ludzi :) i w ko?cu u?miechni?ty pychol.

****************

W maju 2015 roku Lord odszed? za T?czowy Most....


kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl