DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

ARCHI

Imi?: Archi
Wiek: 3 lata
Miejsce: hotelik

Archi to m?ody psiak od?owiony kilkana?cie dni temu przez stra? miejsk? w Jaworznie. Trafi? do hoteliku i mia? kilka dni na odnalezienie starych albo nowych w?a?cicieli. Jak si? okaza?o piesek zachowuje si? agresywnie w stosunku do ludzi. By?a to reakcja na stres i wydarzenia ostatnich dni, nie wykluczamy te?, ?e spotka?o go co? z?ego ze strony cz?owieka. Pies przeszed? pod nasz? opiek?. Na razie pozostaje w hotelu, do ktrego trafi? po od?owieniu. Dajemy mu czas na odstresowanie. Mamy nadziej?, ?e jak poczuje si? bezpieczny, jego agresja do ludzi zniknie.

22/02/2014

Archi przeszed? ju? zabieg kastracji. Podczas zabiegu wetka dok?adnie sprawdzi?a z?by. Stwierdzi?a zapalenie miazgi w grnych k?ach. Je?li za 3 tygodnie nie b?dzie poprawy to niestety k?y trzeba b?dzie usun??. Zmieni?o si? te? zachowanie Archiego. Psiak ju? zaufa? opiekunce z hoteliku. Przychodzi si? ?asi? i przytula?. Tak jak przypuszcza?y?my - jest na pocz?tku nieufny, ale jak tylko przekona si? do cz?owieka jest dobrze. Archi toleruje inne psy pod warunkiem, ?e s? uleg?e i spokojne. Nie nadaje si? do kotw.

09/03/2014

Dostali?my straszn? informacj? z hoteliku, w ktrym przebywa? Artemid. Stan zdrowia psiaka nagle si? pogorszy?. Pomimo opieki weterynaryjnej, lekw i kroplwek nasz s?odki Arti odszed? za t?czowy mostek. Przyczyn? jego odej?cia by?o prawdopodobnie krwotoczne zapalenie jelit. Nie potrafimy zrozumie? tego co si? sta?o i pogodzi? si? z odej?ciem psiaka. Dr?czy nas pytanie "dlaczego"?
Wybacz nam piesku, ?e nie zd??y?y?my Ci pomc, wybacz, ?e nie uda?o si? znale?? dla Ciebie kochaj?cych ludzi i domku. Biegaj szcz??liwy po zielonych ??kach i wybacz nam....

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl