DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

PESTO

Imi?: Pesto
Wiek: ok. 4 lata
Miejsce: hotelik
Status: przygotowywany do adopcji

Pesto przyjecha? do nas ze schroniska w po?owie pa?dziernika. Psiak by? przera?liwie chudy i przestraszony. Jest bardzo wycofany. Boi si? w?asnego cienia. Przed cz?owiekiem czo?ga si? ze strachu i ucieka gdzie pieprz ro?nie.

Obecnie mieszka w hoteliku, gdzie Pan Rafa? ma?ymi kroczkami prbuje pokona? jego strachy. Na razie nie by?o mo?liwo?ci zrobienia przegl?du u weterynarza, poniewa? nie chcemy wprowadza? kolejnych elementw stresogennych. Pesto chodzi te? w obro?y Adptil. Mamy nadziej?, ?e uspokajaj?ce feromony pomog? w jego rehabilitacji.

Pesto jest przygotowywany do adopcji.

01.03.2015

Pesto po d?ugiej i intensywnej rehabilitacji znalaz? dom. Zamieszka?a we wspania?ym domu w Gda?sku. Rodzina dba o niego i kontynuuje dalsze szkolenie. Oby wi?cej takich ?wiadomych adopcji.

17/07/2016

Pesto odszed? za TM :( Przegra? walk? z chorob? nerek.... :(

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl