DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

CZAREK

Imi?: Czarek
Wiek: 6 lat
Miejsce: hotelik
Status: do adopcji

W po?owie listopada pod nasz? opiek? trafi? ok. 6 letni Czarek. Pies zosta? odebrany w wyniku interwencji Pogotowia dla Zwierz?t.

Wypis z lecznicy:
* Pies brudny, mocno wychudzony, widoczny zarys ?eber na klatce piersiowej, brzuch podkasany, cechy odwodnienia.
* Na sier?ci mnstwo ektopaso?ytw - pche?, pojedyncze wszo?y, liczne odchody pchle.
* Uszy czyste.
* Na szyi ?lad po obro?y wytarty a? do skry, liczne obra?enia na ciele, pojedyncze wy?ysienia, na wysoko?ci guzw kulszowych odle?yny (t?gie, twarde).
* Pies trz?sie si? na tylnych ?apach, mocno wystraszony, reaguje kuleniem si? i unikaniem w momencie podniesienia r?ki do badania b?on ?luzowych jamy ustnej.

* b?ony sluzowe jasno r?owe, lepkie, crt 3 sek, w?z?y ch?onne niepowi?kszone; tchawica niereaktywna, os?uchowo nad polem p?ucnym bez zmian.
* tony serca miarowe, pokryte szmerami (wskazana konsultacja kardiologiczna)
* brzuch w omacywaniu spi?ty (raczej ze strachu), wyczuwalne jelita, puste.

W badaniu morfologicznym krwi anemia, odwodnienie. Stan narz?dw wewn?trznych wg bada? biochemicznych jest bez wi?kszych zmian.

Psa odpchlono (advantix), odrobaczono, podano podskrnie p?yny (LRS), podano antybiotyk (Synergal), lek przeciw zapalny (melovem) i wit z grupy B12. Odle?yny oczyszczono, odka?ono.

Wskazana konsultacja kardiologiczna, codzienna toaleta ran. Za 3 dni mo?na psa wyk?pa?, do tego czasu mo?na ewentualnie szczotkowa? sier?? w celu usuwania martwych paso?ytw zewn?trznych.

************************

Zdj?cia mwi? same za siebie
Pies w przykurczu, boi si?, trz?sie, nie ma z nim kontaktu.
Wychudzony, zapchlony - go?ym okiem na zdj?ciach wida? biegaj?ce po nim tabuny pche?.
Straszne odle?yny, rany, otarcia....

Pies zosta? odebrany interwencyjnie. "Pan" powiedzia? ?e nie odpu?ci, b?dzie o niego walczy? bo:

"nie po to go chowa? i dba? o niego ?eby teraz ktos sobie z niego zrobi? maskotk? na ??ko...."

zdj?cia i filmik z interwencji16/11/2013

Po przyje?dzie do hoteliku naszym oczom ukaza? si? obraz n?dzy i rozpaczy...
Zabrany od oprawcy. Ju? bezpieczny. Psina by?a w bardzo z?ym stanie psychicznym.... Le?a? na swoim pos?anku zwini?ty w kuleczk?. Nie by?o z nim ?adnego kontaktu, nie reagowa? na bod?ce wzrokowe ani s?uchowe. Zamkni?ty gdzie? w swoim ?wiecie, autystyczny... Nie chcia? wychodzi?, le?a? i si? trz?s?..... Serce p?ka jak si? na niego patrzy... Nawet Rafa? z hoteliku opowiada? o nim ?ami?cym si? g?osem...
Po dwch dniach Czaru? sam wyszed? z na spacer. Truchta? sobie po trawie... Rafa? mwi?, ?e wygl?da? na zdziwionego ?e mo?e swobodnie chodzi? po tak du?ej przestrzeni....
Da?y?my mu chwil?, ?eby przywyk? do nowej sytuacji. ?eby wiedzia?, ?e teraz ju? nikt go nie skrzywdzi. ?e ciep?e pos?anko, pe?na miska i spacery to teraz b?dzie normalno??. ?e cz?owiek g?aszcze i przytula a nie bije....

filmik z pierwszego spaceru

24/11/2013

Po tygodniu troskliwej opieki Czaru? dochodzi do siebie. Psiak coraz bardziej si? otwiera. Daje si? ju? g?aska?, hasa sobie z innymi psiakami. Rany zacz??y si? goi?.
Czaru? na 99% nie widzi. Ale bardzo dobrze orientuje si? na s?uch i w?ch. Tylne ?apki nadal jeszcze s?abiutkie i czasami odmawiaj? pos?usze?stwa.

26/11/2013

Czaru? czuje si? coraz lepiej
Dzi? przeszed? gruntowny przegl?d u naszych wetek. Oglne ich wra?enie - jest dobrze Czaru? wa?y 25 kg. Potwierdzi?o si? ze jest ?lepy.
Pobrano krew - wyniki jutro. Pan Rafa? jeszcze zbiera qpy -do profilaktycznego badania. Postawa czarusia i s?abo?? w tylnych ?apkach wynikaj? z zaniku mi??ni. Psiak ma by? dobrze od?ywiany, zaleci?y du?o ruchu dla odbudowy masy mi??niowej. Nie stwierdzi?y obra?e? kr?gos?upa. Odle?yny goj? si? dobrze, wi?c kontynuujemy smarowanie elastopadem.
Czaru? zosta? dzisiaj zaszczepiony p/w?ciekli?nie, zaczipowany i wyk?pany. Wszystkie zabiegi znosi? dzielnie i nie protestowa?.

Sami zobaczcie jak Czaru? si? zmieni? Wystarczy? tydzie? normalnego ?ycia...
Jeszcze raz dzi?kujemy wszystkim, ktrzy wspieraj? Czarusia.

filmik
filmik1

08/12/2013

Czaru? czuje si? zdecydowanie lepiej. Bryka weso?o po terenie. Zaczyna bawi? si? z innymi psami. Jak na prawdziwego dalmata przysta?o zdecydowanie preferuje ciep?e legowisko Pan Rafa? mwi?, ?e ch?opak za?atwia co trzeba, troch? pobiega i ju? chce wraca?. Zrobi? si? z niego uroczy przytulak zdj?cia wysz?y niezbyt ciekawe, poniewa? Czaru? ca?y czas si? do mnie przytula? i nadstawia? do g?askania
Bez problemu dogaduje si? z innymi psami.
Dosta? zalecon? dawk? ?rodka na odrobaczenie. Za dwa tygodnie powtrzymy badania qpy i krwi. Na razie Czaru? dobrze si? od?ywia, je witaminki i dochodzi do siebie. Odle?yny ?adnie si? zagoi?y.
Rodzina ktra adoptuje Czarusia b?dzie mia?a w domu wspania?ego przyjaciela.

filmik

15/12/2013

Rekonwalescencja Czarusia przebiega bardzo bobrze. Ch?opak ju? bryka na ca?ego. Zach?ca do zabawy no i oczywi?cie przykleja si? do cz?owieka w oczekiwaniu na drapanko i przytulanko ?apki tylne ju? si? wzmocni?y. Dzi? sukces Czaru? zrobi? qpola w jednym miejscu, tzn. nie chodzi?, tylko zrobi? garbika i elegancko, spokojnie w jednej pozycji zrobi? co trzeba
Prawdopodobnie pod koniec tygodnia powtrzymy badania i je?li wszystko b?dzie ok, to po ?wi?tach utniemy jajeczka, zaszczepimy i b?dziemy szuka? najlepszego domu na ?wiecie. ?eby Czaru? jednak grza? dupeczk? na kanapie, co tak bardzo nie mie?ci?o si? w g?owie jego "panu"

25/01/2014

22/02/2014

Przemiana Czarka wci?? mnie zadziwia. Czarek miewa si? doskonale. Bawi si? z innymi psami, biega. Bardzo lubi pieszczoty. Czas by zamieszka? w swoim w?asnym domu.

20/04/2014

Czaru?, nasz dzielny wojownik odszed? za t?czowy most Nie tak mia?o by?.
Dwa tygodnie temu Czaru? pojecha? do nowego domu. Tak bardzo si? cieszy?y?my, ?e b?dzie mia? w ko?cu t? swoj? kanap?, ?e teraz ju? b?dzie kochany i rozpieszczany. Tak te? si? sta?o. Od nowej rodziny dosta? na wy??czno?? swoj? w?asn? kanap? i ca?y ogrom uczu?. Nie wiedzia?y?my jak si? odnajdzie w domu, w normalnym ?rodowisku. Czy da rad?, czy przyzwyczai si? do tego Po tym co przeszed? i w warunkach jakich mieszka? ca?e swoje ?ycie nie by?y?my pewne jak b?dzie to znosi?. Niestety po kilku dniach pobytu u Czarusia zacz??y odzywa? si? stare kontuzje, ktrych nabawi? si? w swoim poprzednim domu. By?y dni, ?e mia? trudno?ci ze wstawaniem, chodzeniem Nowa rodzina natychmiast zabra?a go do kliniki. Po pierwszych ogl?dzinach u weterynarza diagnoza syndrom ko?skiego ogona, wypadni?te dwa dyski (w tym jeden ca?kowicie uszkodzi? nerw). Czaru? bardzo cierpia?. Dosz?o do tego, ?e nawet gryz? opiekunw gdy ci prbowali mu pomaga? chodzi? czy wsta?. We wtorek Czaru? trafi? do specjalistycznej kliniki ortopedycznej. Jeszcze raz zrobiono rtg i tomografi? komputerow?. Pierwsza diagnoza zosta?a potwierdzona i jeszcze dodatkowo lekarze odkryli, ?e Czarek mia? obrz?k mzgu spowodowany starym urazem, by? mo?e uderzeniem... By?y?my za?amane. Czterech lekarzy specjalistw analizowa?o wszystkie scenariusze, planowano operacje A Czaru? cierpia? coraz bardziej. Nie pomaga?y silne leki przeciwblowe. O ile mo?na by?o mie? nadziej? na operacj? kr?gos?upa to zmiany neurologiczne by?y nieodwracalne Poprosili?my o konsultacj? kolejnych lekarzy. Niestety nie pozostawiono nam z?udze?. Jedynym humanitarnym wyj?ciem by?o pozwoli? mu odej??, uwolni? od blu i cierpienia Czaru? odszed? za TM wczoraj wieczorem.

Kochany piesku nie tak mia?o by?. Pozosta? ogromny bl w sercu, ale przynajmniej ty ju? nie cierpisz Do zobaczenia Male?ki

Bracie psie, bardziej ludzki ni? ludzie,
Na ?a?cuchu wi?ziony przy budzie
O g?odzie, i o ch?odzie, i w brudzie,
A podczas lata, gdy szukasz och?ody,
Cz?sto bez miski wody;
Psie, ktry dajesz ludziom wierno?ci przyk?ady,
Odpu?? ludziom, braciszku, wszystkie ludzkie zdrady!
(A. Chojecki Hymn ?w. Franciszka z Asy?u")

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl