DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

DOMY TYMCZASOWE PILNIE POSZUKIWANE

Kochani! Apelujemy o domy tymczasowe dla naszych ?aciatych podopiecznych. Dom tymczasowy zwi?ksza szanse na znalezienie odpowiedniego domu dla naszych dalmaty?czykw. Bardzo prosimy - zapewniamy ka...

ARIA

Imi?: ARIA
Wiek: 8-9 lat
Miejsce: dom tymczasowy
Status: gotowa do adopcji

Ola, opiekunka Arii w domu tymczasowym pisze o suni:


"Dziewczyna z ka?dym dniem ma coraz wi?cej energii, na spacerach po lesie gdzie jest ma?o ludzi i psw spokojnie mog? j? spu?ci? ze smyczy - pilnuje gdzie jestem i nie odchodzi za daleko. Kieruje si? g?wnie wzrokiem,jak traci opiekuna z oczu,natychmiast wraca par? metrw i rozgl?da si?.

Oglnie spacery i d?ugie, i krtkie przypadaj? jej do gustu, jest psem wyj?tkowo uniwersalnym.

Jej kontakt z psami jest r?ny -ma?e traktuje jak szczeniaki, na wiele im pozwala, co do wi?kszych - raczej za nimi nie przepada, ale w du?ej mierze zale?y to od przewodnika. Nie lubi szczekaj?cych, natarczywych psw powy?ej po?owy jej wielko?ci. Zaczepki od nich traktuje jako prb? ataku i nie pozostaje d?u?na (pracujemy, by by?a oboj?tna ).

Z aportowaniem jest te? r?nie -kilka razy przyniesie kija,potem jakby "zapomina". Co do zostawania w domu - jest cicho,ale nie mo?e zosta? d?u?ej ni? 7 godzin. Panikuje, gdy mnie nie ma a miska pusta (uczymy si? trybu "jeden posi?ek dziennie").
?adnie komunikuje,gdy chce wyj?? na dwr, chocia? nadal zdarzaj? si? sporadyczne wpadki.

Nie mo?e zostawa? sama pod sklepem czy na podwrku-?piewa, jak nie widzi opiekuna.

Co do charakteru - cudna przylepa - ale nie nadaje si? do ma?ych dzieci - przy prbie ci?gni?cia za ogon lub mocniejszego z?apania za tylne nogi id? w ruch z?by. Nie boli,ale z?bami z?apie i chwil? przytrzyma.
?adnie wchodzi po schodach i coraz rzadziej potyka si? w?asne nogi :)

Aria poleca si? do adopcji."

15/11/2015

Aria w jesiennej ods?onie.


06/02/2016

Aria - sunia idealna - nadal czeka na dom. Grzeczna, bezproblemowa.

17/07/2016

Aria zamieszka?a w nowym domu. Powodzenia male?ka.

kliknij na "poka? baner" aby wygenerowa? jego kod na swoj? stron?.

Magda 605 636 441

Gosia - 608 498 774

e-mail: dalmatynczyki@wp.pl